Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Baas&Groen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Baas&Groen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Baas&Groen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Baas&Groen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Baas&Groen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Baas&Groen heeft gebruik gemaakt van materiaal dat op internet vrij beschibaar is, waarbij er vanuit is gegaan dat dit materiaal behoort tot het rechtenvrije publieke domein.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.